รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 201 - 220    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-04-21 15:00:32 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:54:41 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:54:26 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:54:16 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-21 14:53:00 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-21 14:47:49 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:45:48 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-21 14:43:54 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:41:15 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-21 14:40:02 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 14:26:00 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-21 13:42:51 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-04-21 12:58:37 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-20 11:30:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-20 11:20:22 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-20 09:54:05 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-20 09:39:53 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-17 16:44:13 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-17 10:25:58 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-17 10:24:16 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่แล้ว...23456789101112131415161718192021...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.