รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 221 - 240    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-04-17 09:22:48 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 16:36:01 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 15:04:51 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 14:33:29 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 11:11:03 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 10:27:15 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 10:23:09 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:49:31 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:47:41 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:46:03 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:45:45 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:45:35 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:34:08 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:33:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:33:00 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:32:48 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:31:08 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:28:44 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 09:28:26 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-16 09:27:56 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว...345678910111213141516171819202122หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.