รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 241 - 260    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-04-16 09:12:28 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 09:12:26 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 08:53:38 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-16 08:48:53 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-16 08:04:31 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-15 21:06:28 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 20:13:41 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 19:02:05 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 18:14:42 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 18:14:14 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-15 17:25:56 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-15 17:01:00 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 16:59:44 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 16:59:28 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-04-15 16:20:09 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 16:16:13 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 16:09:21 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 16:03:23 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 14:34:47 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-15 14:16:10 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่แล้ว...345678910111213141516171819202122หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.