รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 261 - 280    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-04-15 12:22:22 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-15 11:09:51 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 11:03:08 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-15 10:54:16 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-14 13:59:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-14 13:59:02 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-10 15:27:10 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-09 16:20:19 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-09 14:24:10 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-09 14:10:31 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-04-07 11:13:01 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-03 12:08:12 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-03 10:47:23 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-04-02 17:12:07 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-01 14:42:43 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-04-01 13:40:52 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-01 12:43:03 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-01 08:52:45 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-31 16:44:16 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-30 16:06:45 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ

หน้าที่แล้ว...345678910111213141516171819202122หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.