รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 341 - 360    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-03-17 12:48:13 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:47:39 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:47:21 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:46:28 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:45:53 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:45:17 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-17 12:43:20 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 12:42:54 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-17 10:18:13 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-17 09:00:28 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-16 18:28:42 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-16 10:10:19 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 10:06:06 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 10:04:22 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 09:51:50 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 09:50:54 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 09:49:39 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-16 09:34:05 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-16 09:33:09 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-16 09:27:35 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หน้าที่แล้ว...345678910111213141516171819202122หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.