รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 361 - 380    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-03-13 16:11:28 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-13 16:06:20 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-13 15:59:08 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-12 16:30:26 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-12 16:14:03 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-03-12 16:07:47 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-11 11:09:07 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-03-11 11:00:35 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-03-11 09:52:54 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-03-11 09:39:26 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-03-11 09:35:02 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-11 09:34:29 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-10 15:24:16 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-10 14:54:04 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-10 13:53:58 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-05 11:39:10 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-05 11:38:47 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-05 10:48:33 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-03-04 23:04:24 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-03-04 22:57:17 apple นายจีรพงษ์-เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว...345678910111213141516171819202122หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.