รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 21 - 40    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-09-03 17:32:21 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-02 15:40:01 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-02 15:09:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-01 21:49:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-01 10:20:09 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-31 22:20:15 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-28 16:50:18 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-28 09:57:03 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-28 09:56:20 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-26 16:02:42 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-25 14:03:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-25 13:38:32 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-25 09:40:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-24 14:04:21 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-24 13:31:56 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-08-24 08:42:54 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-21 11:55:32 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-21 11:20:32 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-19 19:29:00 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-18 18:45:27 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.