รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 41 - 60    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-08-18 18:41:47 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-18 18:39:23 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-18 18:37:33 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-18 18:36:02 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-18 08:35:37 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-17 15:10:06 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-17 14:03:35 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-17 09:35:37 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-14 16:26:24 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-14 11:37:11 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-14 07:44:47 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-13 16:19:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-13 14:44:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-11 16:21:46 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-10 12:58:23 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-10 12:57:33 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-10 12:56:08 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-10 12:53:19 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-10 11:27:29 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-08-10 09:40:14 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.