รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 61 - 80    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-08-10 09:28:55 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-08-07 16:04:57 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-06 15:43:55 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-06 13:48:05 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-08-06 13:39:19 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-03 12:22:53 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-07-31 15:30:03 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-30 14:23:46 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-30 09:28:12 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-30 08:52:20 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-30 08:20:40 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-28 13:04:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-28 13:01:06 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-22 14:13:31 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-07-21 16:12:39 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-21 10:35:25 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-20 14:36:25 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-20 12:50:00 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-20 12:15:46 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-18 10:36:22 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.