รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 81 - 100    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-07-14 10:36:21 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-07-13 11:28:08 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-07-13 11:25:50 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-07-13 09:52:18 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-07-08 09:13:01 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-08 09:11:07 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-03 09:12:42 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-02 15:03:32 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-02 09:50:50 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-30 11:08:33 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-30 11:08:04 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-24 16:11:10 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-23 17:21:04 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-23 14:47:34 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-23 13:55:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-23 09:34:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-23 09:28:38 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-23 09:09:55 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-22 15:12:15 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-19 15:55:27 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.