รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 101 - 120    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-06-19 15:23:51 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-19 08:45:40 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-19 08:13:28 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-17 11:35:47 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-17 11:34:05 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-17 09:56:34 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-17 09:49:27 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-17 09:42:05 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-17 09:40:42 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-17 08:46:03 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-17 08:07:04 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-16 16:15:33 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-16 15:51:18 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-16 11:41:15 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-16 11:27:49 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-15 11:09:08 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-11 12:40:27 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-11 08:16:06 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-11 08:11:33 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-10 16:09:02 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.