รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 121 - 140    ทั้งหมด »   426 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-06-10 15:52:32 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:50:16 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:49:45 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:47:53 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:36:34 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:31:45 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-10 15:12:51 meaw นางสาวนริศรา-อารีรักษ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-06-10 15:10:51 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-10 15:10:28 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:10:02 sakura นางสาวสุณารัตน์-บุญปุก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-06-10 15:08:59 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-10 15:07:56 finance finance-finance กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-10 15:07:19 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-06-10 15:06:47 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-10 14:24:40 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-10 14:13:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-10 13:56:03 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-06-10 13:50:37 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-10 08:45:12 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-06-08 15:08:54 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.