รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 161 - 180    ทั้งหมด »   428 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-05-22 14:21:20 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-20 14:13:02 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-19 17:14:44 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-19 09:42:44 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-19 09:39:41 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-14 10:43:08 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-14 10:39:18 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-13 18:25:36 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-13 17:39:00 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-12 18:59:56 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-08 15:08:40 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-08 08:58:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-07 17:03:04 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-05 14:42:44 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-05-05 11:03:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-05-01 09:16:56 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-30 15:40:48 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-30 15:38:17 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-30 15:25:18 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-04-30 10:51:52 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่แล้ว1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.