สสจ.ยโสธร อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด


กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (โครงการและภาพรวม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (เด๋อเดี่ยงด่าง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (ปูดำเวอร์ชั่นแรก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (คีตะมวยไทย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


เปิดตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


ต้อนรับน้องใหม่วิบวับปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.