วีดีโอประชาสัมพันธ์

ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep1.)...
ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep2.)...
Discover Yasothon Master เปิดตัวอารยธรรม จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่ง...
เพลงคนยโสธร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี 1 มีนาคม 2561...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร...
สสจ.ยโสธร อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด...
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (โครงการและภาพรวม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (เด๋อเดี่ยงด่าง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (ปูดำเวอร์ชั่นแรก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.