Declaration List

รายการข่าวประกาศ

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 30
วันที่เขียน หัวข้อ / รายละเอียด กลุ่มงาน ผู้เขียน การดู
29/03/2564   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 203
29/03/2564   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชากาาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 126
26/03/2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษเพิ่มเติม 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 129
18/03/2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 207
23/02/2564   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 130
23/02/2564   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 192
18/02/2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 251
21/01/2564   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 145
30/12/2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 227
28/12/2563   ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 145
24/12/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 275
22/12/2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 191
22/12/2563   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายประดิษ ภูมิแสน 69
21/12/2563   สสจ.ยโสธร_การตอบประเด็นคำถาม ITA 2564_EB8-ไตรมาสที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายประดิษ ภูมิแสน 68
21/12/2563   สสจ.ยโสธร_EB8-1_บันทึกข้อความลงนาม-ITA2564_ไตรมาสที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายประดิษ ภูมิแสน 63
21/12/2563   สสจ.ยโสธร_EB8-2_ประกาศรายงานการประเมินผล-ITA2564_ไตรมาสที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายประดิษ ภูมิแสน 43
17/12/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษระยะที่ 2 ระยะที่ 3(เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 118
04/12/2563   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 408
16/11/2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 567
12/11/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษ ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์ 309

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.