News List

ข่าวสารกิจกรรม

ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Episode 1: SDGs and Thailand ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) Episode 2: SDGs and the Decade of Action ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน Episode 3: SDGs and Youth ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ Episode 4: SDGs and Business Sector ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ Episo...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   2 เมษายน 2564    117

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ อำเภอมหาชนะชัย

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฯ และออกหน่วยแพทย์ฯ(พอ.สว.) ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ อำเภอมหาชนะชัย...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   18 มีนาคม 2564    165

อ่านต่อ...

ยโสธร ส่งทีมเสริมทัพปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนร่วมในพิธี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   26 มกราคม 2564    249

อ่านต่อ...

กิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   4 มกราคม 2564    253

อ่านต่อ...

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ณ สสจ.ยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค((CDCU) (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข 20 ชั่วโมง) ขอเรียนเชิญน้องๆที่จบ หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารสุข เข้าร่วมอบรม น้องจะได้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ( จพต. ควบโรคติดต่อ) ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรค COVID19 และด้านอื่นๆที่เป็นสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการปฏิงาน COVID19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4...

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   24 พฤศจิกายน 2563    356

อ่านต่อ...

ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน เป้าหมาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำ (ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน) เป้าหมาย (สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ) และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรนาย แพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล เปิด รณรงค์ ทำความสะอาดส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยโสธร เพื่อเปิดการรณรงค์ทำความสะอาดส้วม เป็นต้นแบบ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   18 พฤศจิกายน 2563    299

อ่านต่อ...

กิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   11 พฤศจิกายน 2563    355

อ่านต่อ...

นายธีระพงษ์ แก้วภมร มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นพ.สสจ.ยโสธร คนที่ 24

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบช่อดอกไม้แด่ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   22 ตุลาคม 2563    423

อ่านต่อ...

สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอตอนรับนายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายธีระพงษ์ แก้วภมร เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24 ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   16 ตุลาคม 2563    353

อ่านต่อ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2 สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   5 ตุลาคม 2563    442

อ่านต่อ...

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.