News Area List

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชมรมข้าราชการนอกประจำการโรงพยาบาลยโสธร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้โรงพยายบาลสนามจังหวัดยโสธร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากตัวแทนชมรมข้าราชการนอกประจำการ โรงพยาบาลยโสธร เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยายาบาลสนามจังหวัดยโสธร โดยสิ่งของประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำอัดลม ขนมขบเขี้ยว ยาสีฟัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   5 พฤษภาคม 2564    30

อ่านต่อ...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับมอบชุด ป้องกันส่วนบุคคล ชุด PPE จากคุณนัทพล พรจิรเวช (ว่าที่ สท.โจ้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE จำนวน 200 ชิ้น จากคุณนัทพล พรจิรเวช (ว่าที่สท.โจ้ และเพื่อนๆ) ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   5 พฤษภาคม 2564    22

อ่านต่อ...

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ลงตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำโดยนางธิชารัตน์ วิภูสิราทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา ลงตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิคอำเภอเลิงนกทา เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อนำผลการตรวจสอบฯสถานที่ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิ...

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   22 เมษายน 2564    73

อ่านต่อ...

นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลยโสธร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ เนื่องด้วยมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคโควิด 2019 และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   22 เมษายน 2564    72

อ่านต่อ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วม การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ (เขตสุขภาพที่ 10)เป็นประธาน...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   15 มีนาคม 2564    147

อ่านต่อ...

1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.