Purchase Tab

รายการ จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด
 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 160
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 2 คัน เฉพาะเจาะจง ประกาศ 14/05/2564
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 113 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 11/05/2564
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 14 เตียง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 11/05/2564
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 11 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 48 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 21 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 30/04/2564
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Syring Driver จำนวน 10 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 28/04/2564
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 27/04/2564
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27/04/2564
13   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 113 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/04/2564
14   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/04/2564
15   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 86 รายการ ขายทอดตลาด ประกาศ 21/04/2564
16   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/04/2564
17   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 113 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/04/2564
18   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา จำนวน ๒ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564
19   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564
20   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด จำนวน ๔ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564

12345678หน้าถัดไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 24
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/01/2564
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/12/2561
3   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/12/2561
4   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน Dental Master Unit จำนวน 2 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29/11/2561
5   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2561
6   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 2 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2561
7   ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16/11/2561
8   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/11/2561
9   ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
10   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
11   ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
12   ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียปรับระดับได้ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18/10/2561
13   ประกวดราคาซื้อเครื่องหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18/10/2561
14   ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 33 กล้องด้วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/2561
15   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 08/10/2561
16   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/10/2561
17   ประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดกุง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
19   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านนาหลู่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดบกน้อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561

12หน้าถัดไป

ประกาศ!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 120
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 2 คัน เฉพาะเจาะจง ประกาศ 14/05/2564
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 113 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 11/05/2564
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 14 เตียง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 11/05/2564
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 11 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 48 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 21 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 03/05/2564
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 30/04/2564
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Syring Driver จำนวน 10 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 28/04/2564
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27/04/2564
12   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 113 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/04/2564
13   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/04/2564
14   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 86 รายการ ขายทอดตลาด ประกาศ 21/04/2564
15   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/04/2564
16   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 113 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/04/2564
17   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา จำนวน ๒ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564
18   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564
19   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด จำนวน ๔ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 16/04/2564
20   ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16/04/2564

123456หน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 16   ทั้งหมด » 16
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 27 เมษายน 2564
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 15 มีนาคม 2564
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 15 กุมภาพันธ์ 2564
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 7 ธันวาคม 2563
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 ตุลาคม 2563
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 16 เมษายน 2563
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 17 มีนาคม 2563
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 4 กุมภาพันธ์ 2563
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.