List Academic Work

รายงานวิจัย ผลงานวิชาการ

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 3    ทั้งหมด »   3 
วันที่เขียน หัวข้อ / รายละเอียด รายงาน (ไฟล์เอกสาร) กลุ่มงาน ผู้เขียน
03/05/2564 ♦ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการนวดแบบราชสำนักในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะกึ่งเฉียบพลัน
♦ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการนวดแบบราชสำนักในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะกึ่งเฉียบพลัน ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
ประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการนวดแบบราชสำนักในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะกึ่งเฉียบพลัน
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิเชียร ชนะชัย
16/03/2564 ♦ ประสิทธิผลเภสัชกรแกนนำส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ การส่งเสริมสมุนไพรเป็นลำดับแรกรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia ในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
ประสิทธิผลเภสัชกรแกนนำส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิเชียร ชนะชัย
23/02/2564 ♦ รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (โดยนายวิเชียร ชนะชัย)
♦ ประสิทธิผลการสร้างเภสัชกรแกนนำขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรกในการรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
การรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.