Finance List

รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   49 
No รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
1 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 pdf 3.14 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 12 พฤษภาคม 2564 12
2 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 pdf 3.25 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 16 เมษายน 2564 30
3 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 pdf 3.29 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 12 มีนาคม 2564 92
4 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 pdf 3.62 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564 73
5 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 pdf 3.65 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 12 มกราคม 2564 122
6 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 pdf 2.88 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 15 ธันวาคม 2563 144
7 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 pdf 2.91 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 16 พฤศจิกายน 2563 144
8 รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 pdf 3.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2563 126
9 รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 19 กันยายน 2563 143
10 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 24 สิงหาคม 2563 155
11 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 pdf 3.75 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 กรกฎาคม 2563 196
12 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 pdf 3.49 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มิถุนายน 2563 197
13 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 pdf 3.62 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 14 พฤษภาคม 2563 214
14 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 15 เมษายน 2563 257
15 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2563) pdf 24.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 254
16 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 209
17 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2562) pdf 24.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มีนาคม 2563 310
18 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560) pdf 49.68 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 145
19 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560) pdf 44.35 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 128
20 รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560) pdf 45.75 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 163

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.