รายงานสรุป

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 14    ทั้งหมด »   14 
No รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
1 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 17.03 MB นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16 ธันวาคม 2563 1346
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 2.41 MB นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16 ธันวาคม 2563 257
3 เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 pdf 960.07 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 535
4 การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ pptx 6.64 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 554
5 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 61 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ pptx 4.46 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 425
6 สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือนแรก ประจาปี 2561 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ pptx 5.74 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 440
7 สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 คณะ 4 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ppt 748 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 236
8 การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 224
9 การติดตามและประเมินผล M&E Service Ex+EMS คณะ 2 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 169
10 การติดตามและประเมินผล M&E CHRO Final คณะ 3 pdf 853.14 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 144
11 การติดตามและประเมินผล M&E Gov-Excellence คณะ 4 pdf 3.88 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 171
12 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดยโสธร pdf 1.85 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 160
13 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับ หน่วยงาน (Ranking) ปี 2559 pdf 4.17 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 372
14 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดยโสธรงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงาน pdf 987.55 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 ตุลาคม 2562 144

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.